Steigtind 30. august 2009

 
Fra Skau opp til Skauskaret. Så nordøst over Tonfjellet.
Partier med bart fjell veksler med sti. Stein og tjern. Røde, blå og sorte bær.  
 Den siste oppstigninga er mye lettere enn de som ikke har prøvd tror. Heftig på toppen.